Termeni de utilizare

Ultima actualizare 8 mai 2021

Acest document precizează termenii și condițiile („Termenii”) în baza cărora savetik.cc („noi” sau „noi”) va furniza serviciu pentru dvs. pe site-urile sale web, inclusiv, fără limitare, site-urile web enumerate mai sus (colectiv, „Site web”). Acești Termeni constituie un acord contractual între dvs. și noi. Prin vizitarea, accesarea, utilizarea și/sau alăturându-vă (în mod colectiv „folosind”) site-ului, vă exprimați înțelegerea și acceptarea acestor Termeni. Așa cum este folosit în acest document, termenii „dvs.” sau „dvs.” se referă la dumneavoastră, la orice entitate pe care o reprezentați, la reprezentanții dumneavoastră sau ai acesteia, succesori, cesionați și afiliați și oricare dintre dispozitivele dvs. sau ale acestora. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACESTE TERMENI DE UTILIZAȚI, NU AVEȚI PERMISĂ SĂ UTILIZAȚI SITE-UL ȘI TREBUIE SĂ ÎNCEȚI UTILIZAREA SITE-ULUI.

Privilegii utilizator

Vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil și limitat de a accesa, afișa în mod nepublic și utiliza Site-ul web, inclusiv tot conținutul disponibil în acesta („Conținutul”) (sub rezerva restricțiilor site-ului web) pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil în conformitate cu acești Termeni. Puteți accesa și utiliza site-ul numai pentru dvs utilizare personală și necomercială.

Acest grant poate fi reziliat de către noi în orice motiv și la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă. La reziliere, putem, dar nu vom fi obligați să: (i) să vă ștergem sau să vă dezactivam contul, (ii) să vă blocăm adresele de e-mail și/sau IP sau încetați în alt mod utilizarea și capacitatea dvs. de a utiliza site-ul web și/sau (iii) eliminați și/sau ștergeți oricare dintre Trimiterile dvs. de utilizator (definite mai jos). Sunteți de acord să nu utilizați sau să încercați să utilizați site-ul după rezilierea spusă. La reziliere, acordarea dreptului dumneavoastră de a utiliza site-ul va înceta, dar toate celelalte porțiuni din acești Termeni vor supraviețui. Recunoașteți că nu suntem responsabili față de dvs. sau față de orice terță parte pentru rezilierea acordării dvs. de utilizare.

Proprietate intelectuală

Dacă nu se indică altfel, Site-ul este proprietatea noastră proprietară și tot codul sursă, bazele de date, funcționalitățile, software, design de site-uri web, audio, video, text, fotografii și grafică de pe Site (colectiv, „Conținutul”) iar mărcile comerciale, mărcile de serviciu și siglele conținute în acestea („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau licențiat către noi și sunt protejați de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legile privind concurența neloială din Statele Unite, legile internaționale privind drepturile de autor și convențiile internaționale. The Conținutul și mărcile sunt furnizate pe site „CA AȘA ESTE” numai pentru informarea dumneavoastră și uz personal. Cu excepția faptului că prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, nicio parte a Site-ului și niciun Conținut sau Mărci nu pot fi copiate, reproduse, agregat, republicat, încărcat, postat, afișat public, codificat, tradus, transmis, distribuit, vândut, licențiat sau exploatat în orice alt mod în orice scop comercial, fără prealabil scris al nostru permisiune.

Servicii și Conținut

Recunoașteți că site-ul web este un instrument de căutare și descărcare. Poate fi utilizat numai în conformitate cu legea. Noi nu încurajați, acceptați, induceți sau permiteți orice utilizare a site-ului web care ar putea încălca orice lege, inclusiv descărcarea oricăror videoclipuri sau materiale audio cu drepturi de autor.

Înțelegeți și recunoașteți că, atunci când utilizați site-ul web, veți fi expus la conținut dintr-o varietate de surse, inclusiv conținutul pus la dispoziție pe site de către alți utilizatori, servicii, părți și prin mijloace automate sau alte mijloace (colectiv, „Conținutul unei terțe părți”) și că nu controlăm și nu suntem responsabili pentru niciun terț Conținutul petrecerii. Înțelegeți și recunoașteți că ați putea fi expus la conținut care este inexact, ofensator, indecent sau inacceptabil în alt mod sau poate provoca daune sistemelor dumneavoastră informatice și, fără a le limita pe celălalt limitarea răspunderii din prezentul articol, sunteți de acord să renunțați și, prin prezenta, să renunțați la orice drepturi legale sau echitabile sau remediile pe care le puteți avea împotriva noastră în legătură cu acestea.

Nu revendicăm nicio proprietate sau control asupra conținutului terților. Terții își păstrează toate drepturile față de terți Conținut și aceștia sunt responsabili pentru protejarea drepturilor lor, după caz.

Înțelegeți și recunoașteți că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru monitorizarea site-ului conținut sau comportament inadecvat. Dacă în orice moment alegem, la discreția noastră exclusivă, să monitorizăm un astfel de conținut, noi nu își asumă nicio responsabilitate pentru un astfel de conținut, nu au nicio obligație de a modifica sau elimina niciun astfel de conținut (inclusiv Utilizatorul Trimiteri și conținut de la terți) și nu își asumă nicio responsabilitate pentru comportamentul celorlalți care trimit așa ceva conținut (inclusiv Trimiterile utilizatorilor și Conținutul terților).

Fără a limita prevederile de mai jos privind limitările de răspundere și declinarea garanțiilor, tot Conținutul (inclusiv trimiterile utilizatorilor și conținutul terților) de pe site-ul web vă sunt furnizate „CA ESTE” pentru informarea dumneavoastră și numai pentru uz personal și nu veți utiliza, copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afișa, vinde, licențiați sau exploatați în alt mod în orice alt scop conținutul fără acordul prealabil scris al proprietarii/licențiatorii respectivi ai Conținutului.

Recunoașteți că, la discreția noastră, putem refuza publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice Conținut din orice motiv, sau fără niciun motiv, cu sau fără notificare.

Activități interzise ale utilizatorilor

În calitate de utilizator al site-ului, sunteți de acord să nu:

  • Preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă din partea noastră.
  • În opinia noastră, ne disprețuiește, pătează sau dăunează în alt mod nouă și/sau Site-ului.
  • Angajați-vă în încadrarea neautorizată sau conectarea la site-ul web.
  • Interferiți, perturbați sau creați o povară nejustificată asupra site-ului web sau a rețelelor sau serviciilor conectate către site-ul web.
  • Copiați sau adaptați software-ul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Flash, PHP, HTML, JavaScript sau altele cod.
  • Descifrați, decompilați, dezasamblați sau faceți inginerie inversă a oricărui software care cuprinde sau în orice fel se realizează o parte a site-ului web.
  • Utilizați site-ul web ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau utilizați în alt mod site-ul și/sau conținutul pentru orice demers generator de venituri sau întreprindere comercială.
Termen și reziliere

Acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. FĂRĂ A LIMITA NIMIC ALLA PREZENTAREA ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL DE A, ÎN UNICA NOASTRĂ DISCREȚIE ȘI FĂRĂ NOTIFICARE SAU RĂSPUNDERE, INTERZAZĂ ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUSIV BLOCAREA ANUMITE ADRESE IP), ORICE PERSOANE DIN ORICE MOT SAU MOTIVE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITAȚII, PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICE DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONVENȚII CONȚINUTE ÎN ACESTELE TERMENI DE UTILIZARE SAU ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABILE. PUTEM TERMINA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DVS. LA SITE SAU ȘTERGEȚI ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚIE PE CARE LE-AȚI POSTAT ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ AVERTISMENT, LA DISCREȚIA NOASTRA UNICA.

Modificare și întrerupere

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv la adresa noastră exclusivă discreție fără notificare. Nicio altă notificare nu vă poate fi făcută cu privire la modificări. RECUNOAȘTI ASTA UTILIZAREA DVS. CONTINUAA A SITE-ULUI WEB DUPĂ ASTE AMENDAMENTE VA CONSTITUI ACCEPTAREA DVS. ACESTE AMENDAMENTE, INDIFERENT FĂCĂ LE-AȚI CITIT DE fapt.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe tot sau o parte a Site-ului fără notificare în orice moment. Vom nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru nicio modificare, modificare a prețului, suspendare sau întrerupere a Site.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Putem experimenta hardware, software sau altele probleme sau necesitatea de a efectua întreținere legate de Site, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Noi își rezervă dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Site-ul în orice moment sau pentru orice motiv fără a vă anunța. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconveniente cauzate de incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întreruperea Site-ului. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretat ca să ne obligă să menținem și să sprijinim site-ul sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau ediții în legătură cu acestea.

Disclaimer

SITE-UL ESTE FURNIZAT CA ASA ȘI DISPONIBIL. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI SERVICIILOR NOASTRE VA FI PE UNCUL RISC. ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGERE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA ACESTORA DE CĂTRE DVS., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE ALE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. NU OFERIM NU OFERIM GARANȚII SAU DECLARAȚII DESPRE ACURATEȚIA SAU COMPLETEZA CONȚINUTULUI SITE-ULUI SAU CONȚINUTUL ORICORUI SITE-URI LEGATE LA SITE ȘI NOI NU VA ASUMA NU RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (1) ERORI, GREȘELI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI ȘI MATERIALELOR, (2) RĂNIREA PERSONALĂ SAU DAUNEA PROPRIETĂȚII, DE ORICE NATURĂ, RESULTATE DIN ACCESUL DVS. ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU UTILIZARE A SERVERELE NOASTRE SECURITE ȘI/SAU TOATE INFORMAȚII PERSONALE ȘI/SAU FINANCIARE INFORMAȚII STOCATE ÎN ACEST, (4) ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETAREA TRANSMITERII LA SAU DE LA SITE, (5) ORICE EROARE, VIRUSURI, CAI TROIENI SAU CARE POT FI TRANSMISE PE SAU PRIN SITE DE ORICE TERȚ ȘI/SAU (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE DE Orice FEL SUPORTATE CA REZULTAT UTILIZAREA ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS SAU PUBLAT DISPONIBIL ÎN ALTRE MOD PRIN SITE. NU GARANTĂM, APROPRIAM, GARANTIZAȚI SAU ASUMĂ-ȚI RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICITAT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PARTE PRIN SITE-UL, ORICE SITE WEB HIPERLEGAT SAU ORICE SITE WEB SAU APLICAȚIE MOBILĂ PRESTATĂ ÎN ORICE BANNER SAU ALTĂ PUBLICITATE ȘI NU VOM FI O PARTE A SAU NU VOM FI ÎN NICI UN MOD RESPONSABILIT PENTRU MONITORIZAREA ORICE TRANZACȚIE ÎNTRE DVS. ȘI ORICE. FURNIZORI TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII. CA CU CUMPĂRÂREA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CELE MAI BUNĂ RAȚIUNE ȘI SĂ FACEȚI ATENȚIE UNDE ESTE NECESAR.

Limitare a răspunderii

ÎN NICIO CAZ NOI SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOM FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE DVS. SAU DE ORICE TERȚĂ PENTRU NICIO DIRECT, DAUNE INDIRECTE, CONSECUȚIONALE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE VENIT, PIERDEREA DATELOR SAU ALTE PREJUDICII DERIVATE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS. CHIAR DACĂ AM FOST Anunțat despre POSIBILITATEA DE ASTE DAUNE.

Despăgubire și eliberare

Prin prezenta sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne faceți inofensivi față de orice daune și pretenții ale terților și cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților, rezultate din utilizarea de către dvs. a site-ului web și/sau din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni.

În cazul în care aveți o dispută cu unul dintre alți utilizatori sau cu orice terță parte, ne eliberați prin prezenta, ofițerii, angajații, agenții și succesorii noștri în drept din pretenții, solicitări și daune (actuale și în consecință) de orice fel sau natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau în orice mod legat de astfel de dispute și/sau de site-ul web.