Условия за ползване

Последна актуализация 8 май 2021 г

Този документ посочва правилата и условията („Условия“), при които savetik.cc („ние“ или „нас“) ще предоставя услуги за вас на своите уебсайтове, включително, без ограничение, изброените по-горе уебсайтове (общо, „Уебсайт“). Тези Условия представляват договорно споразумение между вас и нас. Чрез посещение, достъп, използване и/или присъединявайки се (колективно „използване“) на уебсайта, вие изразявате вашето разбиране и приемане на тези Условия. Както се използва в този документ, термините „вие“ или „ваш“ се отнасят за вас, всяко образувание, което представлявате, ваши или негови представители, наследници, правоприемници и филиали, както и всички ваши или техни устройства. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАЙТЕ, НЕ ВИ Е РАЗРЕШЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА.

Потребителски привилегии

Предоставяме ви неизключително, непрехвърляемо и ограничено право на достъп, непублично показване и използване на Уебсайт, включително цялото налично съдържание в него („Съдържанието“) (при спазване на ограниченията на Уебсайта) на вашия компютър или мобилно устройство в съответствие с настоящите Условия. Можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта само за вашите лична и некомерсиална употреба.

Тази безвъзмездна помощ може да бъде прекратена от нас по желание по каквато и да е причина и по наше усмотрение, със или без предварително уведомление. При прекратяване ние можем, но не сме длъжни да: (i) изтрием или деактивираме вашия акаунт, (ii) да блокираме вашия имейл и/или IP адреси или по друг начин да прекратите използването и възможността ви да използвате уебсайта и/или (iii) премахнете и/или изтрийте което и да е от вашите потребителски предложения (дефинирани по-долу). Вие се съгласявате да не използвате или да се опитвате да използвате уебсайта след това казаното прекратяване. При прекратяване предоставянето на вашето право да използвате уебсайта се прекратява, но всички останали части от тези Условия остават в сила. Вие потвърждавате, че ние не носим отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на предоставеното от вас право на ползване.

Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, сайтът е наша собствена собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на сайта (наричани заедно „Съдържание“) и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“) са собственост или се контролират от нас или лицензирани за нас и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право и международните конвенции. The Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен като изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщени, препубликувани, качени, публикувани, публично показвани, кодирани, преведени, предадени, разпространени, продадени, лицензирани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел, без нашето изрично предварително писмено писмо разрешение.

Услуги и съдържание

Вие потвърждавате, че уебсайтът е инструмент за търсене и изтегляне. Може да се използва само в съответствие със закона. Ние не насърчавайте, оправдавайте, предизвиквайте или позволявайте каквато и да е употреба на уебсайта, която може да е в нарушение на закон, включително изтегляне на всякакви видеоклипове или аудиозаписи с авторски права.

Вие разбирате и потвърждавате, че когато използвате уебсайта, ще бъдете изложени на съдържание от различни източници, включително съдържание, предоставено на уебсайта от други потребители, услуги, страни и чрез автоматизирани или други средства (общо „Съдържание на трета страна“) и че ние не контролираме и не носим отговорност за която и да е трета страна Парти съдържание. Вие разбирате и потвърждавате, че може да бъдете изложени на съдържание, което е неточно, обидно, неприлично или по друг начин нежелателно или може да причини вреда на вашите компютърни системи и, без да ограничава другия ограничаване на разпоредбите за отговорност тук, вие се съгласявате да се откажете и с настоящото се отказвате от всякакви законови или справедливи права или правни средства, които може да имате срещу нас по отношение на това.

Не претендираме за собственост или контрол върху Съдържание на трети страни. Трети страни запазват всички права на Трета страна Съдържание и те носят отговорност за защитата на правата си, както е уместно.

Вие разбирате и потвърждавате, че ние не поемаме никаква отговорност за наблюдението на уебсайта за неподходящо съдържание или поведение. Ако в даден момент изберем, по свое усмотрение, да наблюдаваме такова съдържание, ние не поема отговорност за такова съдържание, няма задължение да променя или премахва такова съдържание (включително Потребител Изпращания и съдържание на трети страни) и не поема никаква отговорност за поведението на други, които изпращат такива съдържание (включително потребителско съдържание и съдържание на трети страни).

Без да ограничава разпоредбите по-долу относно ограниченията на отговорността и отказите от гаранции, цялото Съдържание (включително потребителски материали и съдържание на трети страни) на уебсайта ви се предоставя „КАКТО Е“ за ваша информация и само за лична употреба и нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, излъчвате, показвате, продавате, да лицензирате или да използвате по друг начин за каквато и да е друга цел, каквото и да е Съдържанието, без предварителното писмено съгласие на съответните собственици/лицензодатели на Съдържанието.

Вие потвърждавате, че можем по наше усмотрение да откажем да публикуваме, премахнем или блокираме достъпа до всяко Съдържание по някаква причина или без никаква причина, със или без предизвестие.

Забранени потребителски дейности

Като потребител на уебсайта вие се съгласявате да не:

  • Систематично извличане на данни или друго съдържание от сайта за създаване или компилиране, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
  • Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Сайта.
  • Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към уебсайта.
  • Пречат, прекъсват или създават неоправдана тежест върху уебсайта или свързаните мрежи или услуги към уебсайта.
  • Копирайте или адаптирайте софтуера на уебсайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или други код.
  • Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или правете обратно инженерство на който и да е софтуер, включващ или по някакъв начин създаващ до част от уебсайта.
  • Използвайте Уебсайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или да използвате по друг начин Уебсайта и/или Съдържанието за всяко генериращо приходи начинание или търговско предприятие.
Срок и прекратяване

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЖЕТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ НЕ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В САЙТА ИЛИ ИЗТРИВАМЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.

Модификация и прекъсване

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина на нашия по собствено усмотрение без предизвестие. Не можете да получавате други известия за промени. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ ТОВА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА СЛЕД ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ С ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ РЕАЛНО СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ.

Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме целия или част от сайта без предизвестие по всяко време. Ние ще не носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайт.

Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да изпитаме хардуер, софтуер или други проблеми или необходимост от извършване на поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазват правото да променят, преразглеждат, актуализират, спират, преустановяват или по друг начин променят сайта по всяко време или за каквато и да е причина без предизвестие до вас. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобство, причинено от невъзможността ви да получите достъп или да използвате сайта по време на престой или прекъсване на сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

Опровержение

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА И НИЕ НЯМА ДА ПОЕМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯ, (4) ВСЯКАКВИ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ ДО ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ВЪВ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГИ НАПРАВЕН ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАТЕ ИЛИ ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТ, ВСЕКИ СВЪРЗАН УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКА ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗАНО ВЪВ ВСЯКАКВА БАНЕРА ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА КЪМ ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НОСИМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И КАКВАТО и да е ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКТО И ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ В ВСЯКАКВА ОКОЛНА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВОТО И ДА Е ДИРЕКТНО, КОСВЕНИ, КОСВЕНИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Обезщетение и освобождаване

С настоящото вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазите от всякакви щети и искове на трети страни и разходи, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на уебсайта и/или от нарушението на настоящите Условия.

В случай, че имате спор с един или повече други потребители или трети страни, с настоящото ни освобождавате, нашите служители, служители, агенти и правоприемници от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид или естество, известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по какъвто и да е начин, свързан с такива спорове и/или уебсайта.