Használati feltételek

Utolsó frissítés: 2021. május 8

Ez a dokumentum tartalmazza azokat a feltételeket ("Feltételek"), amelyek alapján a savetik.cc ("mi" vagy "mi") biztosítja szolgáltatást nyújt Önnek weboldalain, beleértve, korlátozás nélkül, a fent felsorolt ​​webhelyeket (együttesen a "Weboldal"). Jelen Feltételek szerződéses megállapodást alkotnak Ön és köztünk. Látogatással, hozzáféréssel, használatával és/vagy a Weboldalhoz való csatlakozással (együttesen „használattal”) kifejezi a jelen Feltételek megértését és elfogadását. Ahogy használt ebben a dokumentumban az „Ön” vagy „Ön” kifejezések Önre, az Ön által képviselt jogalanyokra, az Önre vagy annak képviselőire vonatkoznak, jogutódjai, megbízottjai és leányvállalatai, valamint bármely eszköze. HA NEM EGYETÉRT EL EZEKEN AZ ÖSSZES FELTÉTELVEL HASZNÁLAT, NEM LEHET HASZNÁLNI AZ OLDALT, ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT SZABÁLYOZNI KELL.

Felhasználói jogosultságok

Nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott jogot biztosítunk a hozzáféréshez, a nem nyilvános megjelenítéshez és a Weboldal, beleértve az ott elérhető összes tartalmat (a "Tartalom") (a Webhely korlátozásaira figyelemmel) számítógépe vagy mobileszköze megfelel a jelen Feltételeknek. Csak a saját céljaira érheti el és használhatja a Weboldalt személyes és nem kereskedelmi használatra.

Ezt a támogatást tetszés szerint, bármilyen okból és saját belátásunk szerint, előzetes értesítéssel vagy anélkül megszüntethetjük. A megszüntetéskor lehetőségünk van, de nem vagyunk kötelesek: (i) törölni vagy deaktiválni a fiókját, (ii) blokkolni e-mail és/vagy IP-címeket, vagy más módon megszünteti a Webhely használatát és használatának lehetőségét, és/vagy (iii) és/vagy törölje az Ön felhasználói beküldését (lásd alább). Ön beleegyezik abba, hogy ezt követően nem használja és nem kísérli meg használni a Weboldalt mondta a felmondás. Felmondás esetén megszűnik a Weboldal használati jogának megadása, de minden egyéb jelen Feltételek egyes részei érvényben maradnak. Ön tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a használati engedélyének megszüntetése.

Szellemi tulajdon

Eltérő jelzés hiányában a Webhely a mi tulajdonunk, és minden forráskód, adatbázis, funkció, szoftverek, webhelytervek, hangok, videók, szövegek, fényképek és grafikák a webhelyen (együttesen a „Tartalom”) és a bennük található védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a „Jelek”) a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állunk, vagy licence a számunkra, és szerzői jogi és védjegytörvények, valamint különféle egyéb szellemi tulajdonjogok védik, és az Egyesült Államok tisztességtelen versenyjogi törvényei, nemzetközi szerzői jogi törvényei és nemzetközi egyezmények. A A tartalom és a védjegyek kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatra szolgálnak a webhelyen „AHOGY VAN. Kivéve mint a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten szerepel, a Webhely egyetlen része sem másolható, reprodukálható, nem másolható, reprodukálható, összesített, újra közzétett, feltöltött, közzétett, nyilvánosan megjelenített, kódolt, lefordított, továbbított, terjesztett, értékesített, engedélyt adunk vagy más módon hasznosítunk bármilyen kereskedelmi célra, kifejezett előzetes írásunk nélkül engedély.

Szolgáltatások és tartalom

Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldal kereső és letöltési eszköz. Csak a törvénynek megfelelően használható. Mi ne bátorítsd, ne engedd el, ne ösztönözd vagy engedd meg a Webhely olyan használatát, amely sértené bármely törvényt, beleértve a szerzői joggal védett videók vagy hanganyagok letöltése.

Ön tudomásul veszi és tudomásul veszi, hogy a Webhely használata során számos tartalommal találkozhat források, beleértve a Weboldalon más felhasználók, szolgáltatások, felek által és automatizált ill más eszközökkel (együttesen: "Harmadik fél tartalom"), és amelyeket nem ellenőrizünk, és nem vállalunk felelősséget harmadik felekért Partytartalom. Ön megérti és tudomásul veszi, hogy pontatlan, sértő, illetlen vagy más módon kifogásolható, vagy kárt okozhat az Ön számítógépes rendszereiben és a másik korlátozása nélkül a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket, Ön beleegyezik abba, hogy lemond minden törvényes vagy méltányos jogáról, és ezennel lemond az ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket velünk szemben.

Nem állítunk tulajdonjogot vagy ellenőrzést Harmadik felek tartalma felett. Harmadik felek fenntartanak minden jogot Harmadik félre A tartalom és ők felelősek jogaik megfelelő védelméért.

Ön megérti és tudomásul veszi, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk a Webhely felügyeletéért nem megfelelő tartalom vagy magatartás. Ha bármikor úgy döntünk, saját belátásunk szerint, hogy ellenőrizzük az ilyen tartalmat, mi nem vállal felelősséget az ilyen tartalomért, nem köteles módosítani vagy eltávolítani az ilyen tartalmat (beleértve a Felhasználót beadványok és harmadik féltől származó tartalom), és nem vállal felelősséget az ilyeneket benyújtó személyek magatartásáért tartalom (beleértve a felhasználói beküldéseket és a harmadik felek tartalmát).

A felelősség korlátozására és a jótállás kizárására vonatkozó alábbi rendelkezések korlátozása nélkül, minden Tartalom (beleértve a felhasználói beadványokat és a harmadik felek tartalmát) a Webhelyen „AHOGY VAN” az Ön tájékoztatása érdekében és kizárólag személyes használatra, és nem használhatja, másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti, továbbíthatja, sugározhatja, megjelenítheti, eladhatja, a Tartalmat a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül licencelni vagy más módon bármilyen más célra hasznosítani a Tartalom megfelelő tulajdonosai/engedélyesei.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint megtagadhatjuk bármely Tartalom közzétételét, eltávolítását vagy a hozzáférés letiltását bármilyen okból, vagy ok nélkül, előzetes értesítéssel vagy anélkül.

Tiltott felhasználói tevékenységek

A Weboldal felhasználójaként Ön elfogadja, hogy nem:

  • Szisztematikusan kérjen le adatokat vagy egyéb tartalmat a webhelyről, hogy létrehozzon vagy összeállítson, közvetlenül vagy közvetve, gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár írásos engedélyünk nélkül.
  • Véleményünk szerint becsmérel, bemocskol vagy más módon árt nekünk és/vagy a Webhelynek.
  • Részt vesz a Webhely jogosulatlan keretezésében vagy linkelésében.
  • A Weboldal vagy a kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások zavarása, megzavarása vagy indokolatlan megterhelése a Weboldalra.
  • Másolja vagy adaptálja a Webhely szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy egyéb szoftvereket kód.
  • Megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni bármely olyan szoftvert, amely magában foglalja vagy bármilyen módon létrehozza fel a Weboldal egy részére.
  • Használja a Weboldalt minden olyan erőfeszítés részeként, amellyel versenyezni akar velünk, vagy más módon használja a Webhelyet és/vagy a Tartalmat minden bevételt generáló törekvéshez vagy kereskedelmi vállalkozáshoz.
Időtartam és felmondás

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön az oldalt használja. EGYÉB KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSE FENNTARTJUK A JOGOT, hogy KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNKBŐL ÉS ÉRTESÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG NÉLKÜL A OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT ÉS HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BIZTOSÍTÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL BÁRMILYEN okból VAGY NEM MEGTAGADÁSA OK, BELEÉRTVE AZ EZEKBEN TARTALMAZÓ BÁRMILYEN NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY SZERZŐDÉS MEGSZÉSÉÉT KORLÁTOZAT NÉLKÜL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYZAT. MEGSZÜNTETHETJÜK AZ OLDAL HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT, VAGY BÁRMILYEN BÁRMILYEN TARTALOM VAGY INFORMÁCIÓ TÖRLÉSE FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL, MELY BESZÉLÉSÜNKBEN.

Módosítás és megszakítás

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor vagy bármilyen okból megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. kizárólagos belátása szerint előzetes értesítés nélkül. A módosításokról semmilyen más értesítés nem küldhető. EZT ISMERTE A WEBOLDAL AZ ILYEN MÓDOSÍTÁSOK KÖVETKEZŐ FOLYAMATOS HASZNÁLATA AZ EGYENES MÓDOSÍTÁSOK ELFOGADÁSÁT JELENTI, FÜGGETLENÜL, HOGY VALÓBAN OLVASSA-E ŐKET.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Webhely egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Mi fogunk nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhely.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindenkor elérhető lesz. Hardvert, szoftvert vagy mást tapasztalhatunk problémákat vagy karbantartást kell végezni a Webhellyel kapcsolatban, ami fennakadásokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Mi fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa, felülvizsgálja, frissítse, felfüggesztse, megszüntesse vagy más módon módosítsa az oldalt bármilyen okból előzetes értesítés nélkül. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért, ill olyan kellemetlenségekért, amelyek abból fakadnak, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a webhely leállása vagy megszakítása során. A jelen Felhasználási Feltételek egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy kötelezné bennünket az oldal karbantartására és támogatására, vagy az ezekkel kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások.

Jogi nyilatkozat

AZ OLDAL AZ ÁLLAPOTÁBAN ÉS AHOGY ELÉRHETŐ ALAPON VAN BIZTOSÍTÁSRA. ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖN HASZNÁLATA CSAK AZ ÖN FELELŐSSÉGÉRE VAN. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN ELUTAZUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTÁSI GARANCIÁT, AZ OLDALHAL KAPCSOLATBAN ÉS AZ ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ OLDALRA VONATKOZÓ GARANCIA ELADHATÓSÁG, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS JOGSÉRTÉS NEM. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRÓL VAGY TELJESSÉGÉRŐL, VAGY AZ OLDALHEZ KAPCSOLT WEBOLDAL TARTALMÁRÓL ÉS MI NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN (1) HIBÁKÉRT, HIBÁKÉRT VAGY TARTALMI ÉS ANYAGOKÉRT, (2) SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY TULAJDONSÁGI KÁR, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ, AMELY A OLDALHOZ VALÓ ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE, (3) BIZTONSÁGOS SZERVERINK ÉS/VAGY BÁRMELY ÉS MINDEN SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOGOLKOZÁS nélküli hozzáférés vagy HASZNÁLAT AZ EZEN TÁROLT INFORMÁCIÓK, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITÁS BÁRMELY SZAKADÁSA VAGY LEÁLLÍTÁSA, (5) BÁRMILYEN HIBÁK, VÍRUSOK, TROJAI LÓK VAGY HASONLÓK, AMELYEKET BÁRMELYIK HARMADIK FÉL TOVÁBBÍTHAT AZ OLDALRA VAGY AZON KERESZTÜL, ÉS/VAGY (6) BÁRMILYEN TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN BÁRMILYEN HIBÁBAN VAGY KIHAGYÁSÁRÓL VAGY BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY AZ EREDMÉNYEKBŐL EREDMÉNYES KÁR. AZ OLDALON KAPCSOLATOS BÁRMILYEN TARTALOM FELHASZNÁLÁSA, HOGY AZ OLDALON KELLETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRÉRHETŐ TETT. NEM GARANCIÁLJUK, NEM TÁMOGATJUK, GARANCIA VAGY FELELŐSSÉGET VÁLLALNI BÁRMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL HIRDETT VAGY FELJÁNLOTT OLDAL, BÁRMILYEN HIPERHIVATKOZOTT WEBOLDAL, VAGY BÁRMELY BÁRMILYEN SZLASZKÖRŰ VAGY EGYÉB HIRDETÉSBEN SZEREPLŐ WEBOLDAL VAGY MOBILALKALMAZÁS, ÉS NEM LESZÜNK FELEI AZ ÖN ÉS SEMMILYEN TRANZAKCIÓ FELÜGYELETE TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI. MINT A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY KÖZÉPEN KERESZTÜL VÁSÁRLÁSÁVAL VAGY AZONBAN BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN A LEGJOBB ÉRTÉKELÉSÉT KELL ALKALMAZNI, ÉS AHOGY ALKALMAZOTT, GYAKOROLJON ÓVATOSSÁGOT.

Korlátolt felelősség

MI VAGY IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKSÉGEI SEMMILYEN ESETBEN NEM LESZÜNK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY BÁRMELYIK HARMADIK FÉL ELŐTT SEMMILYEN KÖZVETLENÜL, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDA, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ KÁROK, BELEÉRTVE A NYERESÉGELÉS, ELESTETETT BEVÉTELT, ADATVESZTÉS VAGY EGYÉB KÁROK, AMELY AZ ÖN OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYESÜL, MÉG HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET A ILYEN KÁROK.

Kártalanítás és elengedés

Ön ezennel beleegyezik, hogy kártalanít minket, és mentesít bennünket minden kártól és harmadik felek követelésétől, valamint a Webhely Ön általi használatából és/vagy a jelen Feltételek megszegéséből eredő költségek, beleértve az ügyvédi díjakat is.

Abban az esetben, ha vitája van egy vagy több másik felhasználóval vagy bármely harmadik féllel, ezennel elenged minket, tisztviselőink, alkalmazottaink, ügynökeink és jogutódjaink a követelésekkel, követelésekkel és kártérítésekkel szemben (tényleges és következményes) mindenféle vagy természetű, ismert és ismeretlen, gyanús és nem gyanús, nyilvánosságra hozott és nem nyilvánosságra hozott, abból eredő vagy az ilyen vitákkal és/vagy a Webhellyel kapcsolatos bármilyen módon.