Vilkår for brug

Sidst opdateret 8. maj 2021

Dette dokument angiver de vilkår og betingelser ("Vilkår"), som savetik.cc ("vi" eller "os") giver service til dig på dets websteder, herunder, uden begrænsning, de ovennævnte websteder (samlet "Internet side"). Disse vilkår udgør en kontraktlig aftale mellem dig og os. Ved at besøge, få adgang til, bruge og/eller tilslutter du dig (samlet "bruger") hjemmesiden, udtrykker du din forståelse og accept af disse vilkår. Som brugt i dette dokument henviser udtrykkene "dig" eller "din" til dig, enhver enhed, du repræsenterer, din eller dens repræsentanter, efterfølgere, tildelere og tilknyttede selskaber og enhver af dine eller deres enheder. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE VILKÅR FOR BRUG, DU MÅ IKKE BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL STOPPE MED AT BRUGE WEBSTEDET.

Brugerprivilegier

Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrænset ret til at få adgang til, ikke-offentligt vise og bruge Hjemmesiden, herunder alt indhold, der er tilgængeligt deri ("Indholdet") (med forbehold af Hjemmesidens begrænsninger) på din computer eller mobilenhed i overensstemmelse med disse vilkår. Du må kun få adgang til og bruge hjemmesiden til din personlig og ikke-kommerciel brug.

Denne bevilling kan opsiges af os efter forgodtbefindende af enhver grund og efter eget skøn, med eller uden forudgående varsel. Ved opsigelse kan vi, men er ikke forpligtet til at: (i) slette eller deaktivere din konto, (ii) blokere din konto e-mail og/eller IP-adresser eller på anden måde afslutte din brug af og mulighed for at bruge hjemmesiden, og/eller (iii) fjerne og/eller slet enhver af dine brugerindsendelser (defineret nedenfor). Du accepterer ikke at bruge eller forsøge at bruge hjemmesiden efter nævnte opsigelse. Ved opsigelse ophører tildelingen af ​​din ret til at bruge hjemmesiden, men alt andet dele af disse vilkår skal overleve. Du anerkender, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for opsigelse af din bevilling af brug.

Intellektuel ejendom

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores proprietære ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet kaldet "Indholdet") og varemærkerne, servicemærkerne og logoerne indeholdt deri ("Mærkerne") ejes eller kontrolleres af os eller licenseret til os og er beskyttet af copyright- og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og lovene om unfair konkurrence i USA, internationale love om ophavsret og internationale konventioner. Det Indhold og mærker er kun til rådighed på webstedet "SOM DE ER" til din information og personlig brug. Undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår for brug, ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker må kopieres, reproduceres, aggregeret, genudgivet, uploadet, offentliggjort, offentligt vist, kodet, oversat, transmitteret, distribueret, solgt, licenseret eller på anden måde udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Tjenester og indhold

Du anerkender, at hjemmesiden er et søge- og downloadværktøj. Det må kun bruges i overensstemmelse med lovgivningen. Vi ikke tilskynde, tolerere, fremkalde eller tillade nogen brug af hjemmesiden, der kan være i strid med nogen lov, herunder download af ophavsretligt beskyttede videoer eller lydfiler.

Du forstår og anerkender, at du, når du bruger hjemmesiden, vil blive eksponeret for indhold fra en række forskellige kilder, herunder indhold, der er gjort tilgængeligt på webstedet af andre brugere, tjenester, parter og gennem automatiseret eller andre midler (samlet kaldet "tredjepartsindhold"), og som vi ikke kontrollerer og ikke er ansvarlige for nogen tredjepart Festindhold. Du forstår og anerkender, at du kan blive udsat for indhold, der er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller på anden måde stødende eller kan forårsage skade på dine computersystemer og uden at begrænse det andet ansvarsbegrænsningsbestemmelser heri, indvilliger du i at give afkald på, og herved give afkald på, enhver juridisk eller rimelig rettigheder eller retsmidler, du måtte have mod os med hensyn hertil.

Vi hævder intet ejerskab eller kontrol over tredjepartsindhold. Tredjepart bevarer alle rettigheder til tredjepart Indhold og de er ansvarlige for at beskytte deres rettigheder efter behov.

Du forstår og anerkender, at vi ikke påtager os noget som helst ansvar for at overvåge hjemmesiden for upassende indhold eller adfærd. Hvis vi på noget tidspunkt vælger, efter vores skøn, at overvåge sådant indhold, vil vi påtager sig intet ansvar for sådant indhold, har ingen forpligtelse til at ændre eller fjerne noget sådant indhold (inklusive brugeren Indsendelser og tredjepartsindhold), og påtager sig intet ansvar for adfærd hos andre, der indsender sådanne indhold (herunder brugerindlæg og tredjepartsindhold).

Uden at begrænse nedenstående bestemmelser om ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser, alt indhold (inklusive brugerindlæg og tredjepartsindhold) på webstedet leveres til dig "SOM-DEN ER" til din information og kun til personlig brug, og du må ikke bruge, kopiere, reproducere, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere eller på anden måde udnytte indholdet til ethvert andet formål uden forudgående skriftligt samtykke fra respektive ejere/licensgivere af indholdet.

Du anerkender, at vi efter eget skøn kan nægte at offentliggøre, fjerne eller blokere adgang til noget indhold af en eller anden grund, eller helt uden grund, med eller uden varsel.

Forbudte brugeraktiviteter

Som bruger af hjemmesiden accepterer du ikke at:

  • Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.
  • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
  • Deltag i uautoriseret framing af eller links til hjemmesiden.
  • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de tilsluttede netværk eller tjenester til hjemmesiden.
  • Kopier eller tilpas webstedets software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller andet kode.
  • Dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde laver op en del af hjemmesiden.
  • Brug hjemmesiden som en del af enhver indsats for at konkurrere med os eller på anden måde bruge hjemmesiden og/eller indholdet for enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
Løbetid og opsigelse

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN BEGRÆNSNING AF NOGEN ANDET BESTEMMELSE AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGT ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (INKLUSIVE BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER), FOR ENHVER PERSON AF ENHVER GRUND ELLER INGEN ÅRSAG, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TIL BRUD AF ENHVER REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER FORORDNING. VI KAN OPSINDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLET ETHVERT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR UDGIVET TIL ETHVERT TIDSPUNKT UDEN ADVARSEL EFTER VORES ENESTE SKØN.

Ændring og afbrydelse

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund på vores efter eget skøn uden varsel. Der må ikke gives andre meddelelser til dig om eventuelle ændringer. DET ANERKENDER DU DIN FORTSATTE BRUG AF WEBSTEDET EFTER SÅDANNE ÆNDRINGER UDGØR DIN ACCEPT AF SÅDANNE ÆNDRINGER, UANSET OM DU FAKTISK HAR LÆST DEM.

Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af websted.

Vi kan ikke garantere, at siden vil være tilgængelig til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andet problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder sig retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere webstedet til enhver tid eller for enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller besvær forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under enhver nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse vilkår for brug skal fortolkes som at forpligte os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

Ansvarsfraskrivelse

WEBSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVVEN, FRASKRIVER VI SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DETTE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF WEBSTEDETS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF ENHVER WEBSTED, SOM ER LINKET TIL WEBSTEDET, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (1) FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, LAGREDE DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM RESULTAT AF BRUGEN AF ETHVERT INDHOLD, DER ER UDSTEDT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER IKKE, GARANTERER ELLER PÅTAGER ANSVAR FOR ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTED, ENHVER HYPERLINKET WEBSTED, ELLER ENHVER WEBSTED ELLER MOBILAPPLIKATION, DER ER UDTAGET I ENHVER BANNER ELLER ANDRE ANNONCER, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR OVERVÅGNING AF NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER TJENESTE VIA ENHVER MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DER ER PÆRET.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFEDE SKADER, HERUNDER MISTET FORTJENING, MISTET OMsætning, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPSTÅR AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLEVET OPLYSET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Skadesløsholdelse og frigivelse

Du accepterer hermed at holde os skadesløs og holde os skadesløse fra enhver og alle skader og tredjepartskrav og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af din brug af hjemmesiden og/eller fra dit brud på disse vilkår.

I tilfælde af at du har en tvist med en af ​​flere andre brugere eller en tredjepart, frigiver du os hermed, vores embedsmænd, medarbejdere, agenter og efterfølgere, der har ret fra krav, krav og skader (faktiske og følgemæssige) af enhver art eller art, kendt og ukendt, mistænkt og ikke-mistænkt, afsløret og ikke afsløret, som stammer fra eller på nogen måde relateret til sådanne tvister og/eller hjemmesiden.