Οροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 8 Μαΐου 2021

Αυτό το έγγραφο αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι") βάσει των οποίων το savetik.cc ("εμείς" ή "εμάς") θα παρέχει υπηρεσία προς εσάς στους ιστοτόπους της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των παραπάνω αναφερόμενων ιστότοπων (συλλογικά, οι "Δικτυακός τόπος"). Αυτοί οι Όροι αποτελούν μια συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς. Με επίσκεψη, πρόσβαση, χρήση και/ή συνδέοντας (συλλογικά «χρησιμοποιώντας») τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους. Όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το έγγραφο, οι όροι "εσείς" ή "σας" αναφέρονται σε εσάς, σε οποιαδήποτε οντότητα εκπροσωπείτε, σε εσάς ή στους εκπροσώπους της, διαδόχους, εκχωρητές και θυγατρικές εταιρείες και οποιαδήποτε από τις συσκευές σας ή τους. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Προνόμια χρήστη

Σας παραχωρούμε ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, μη δημόσιας προβολής και χρήσης του Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε αυτόν (το "Περιεχόμενο") (υπόκειται στους περιορισμούς του ιστότοπου) σε τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για εσάς προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Αυτή η επιχορήγηση μπορεί να τερματιστεί από εμάς κατά βούληση για οποιονδήποτε λόγο και κατά την αποκλειστική μας κρίση, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μετά τον τερματισμό, μπορούμε, αλλά δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι: (i) να διαγράψουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας, (ii) να αποκλείσουμε e-mail και/ή διευθύνσεις IP ή με άλλον τρόπο τερματίζουν τη χρήση και τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, και/ή (iii) καταργούν και/ή διαγράψτε οποιεσδήποτε από τις Υποβολές Χρήστη σας (που ορίζονται παρακάτω). Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ή επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μετά ο εν λόγω τερματισμός. Με τον τερματισμό, η παραχώρηση του δικαιώματός σας για χρήση της Ιστοσελίδας θα τερματιστεί, αλλά κάθε άλλο τμήματα αυτών των Όρων θα επιβιώσουν. Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για το τερματισμός της παραχώρησης χρήσης.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοτόπων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στον Ιστότοπο (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα «Σήματα») ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. ο Το περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός ως που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, συγκεντρωτικά, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, δημόσια εμφάνιση, κωδικοποίηση, μετάφραση, μετάδοση, διανομή, πώληση, αδειοδοτηθεί ή άλλως γίνεται εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς ρητή προηγούμενη γραπτή από εμάς άδεια.

Υπηρεσίες και Περιεχόμενο

Αναγνωρίζετε ότι ο ιστότοπος είναι ένα εργαλείο αναζήτησης και λήψης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με το νόμο. Εμείς μην ενθαρρύνετε, συγχωρείτε, παρακινείτε ή επιτρέπετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας που μπορεί να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, συμπεριλαμβανομένων των λήψη οποιωνδήποτε βίντεο ή ήχου με πνευματικά δικαιώματα.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, θα εκτεθείτε σε περιεχόμενο από μια ποικιλία πηγές, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που διατίθεται στον Ιστότοπο από άλλους χρήστες, υπηρεσίες, μέρη και μέσω αυτοματοποιημένων ή άλλα μέσα (συλλογικά, "Περιεχόμενο τρίτων") και ότι δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τρίτο Περιεχόμενο κόμματος. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που είναι ανακριβές, προσβλητικό, απρεπές ή άλλως απαράδεκτο ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του υπολογιστή σας και, χωρίς να περιορίζει το άλλο περιορισμού της ευθύνης των διατάξεων του παρόντος, συμφωνείτε να παραιτηθείτε και να παραιτεθείτε με το παρόν από οποιοδήποτε νόμιμο ή δίκαιο δικαίωμα ή ένδικα μέσα που μπορεί να έχετε εναντίον μας σε σχέση με αυτά.

Δεν διεκδικούμε ιδιοκτησία ή έλεγχο σε Περιεχόμενο Τρίτων. Τα τρίτα μέρη διατηρούν όλα τα δικαιώματα σε τρίτους Περιεχόμενο και είναι υπεύθυνοι για την προστασία των δικαιωμάτων τους κατά περίπτωση.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για την παρακολούθηση της Ιστοσελίδας ακατάλληλο περιεχόμενο ή συμπεριφορά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να παρακολουθούμε τέτοιο περιεχόμενο, εμείς δεν αναλαμβάνετε καμία ευθύνη για τέτοιο περιεχόμενο, δεν έχετε καμία υποχρέωση να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του Χρήστη Υποβολές και Περιεχόμενο Τρίτων) και δεν αναλαμβάνετε καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά άλλων που υποβάλλουν τέτοια περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών Χρήστη και του Περιεχομένου Τρίτων).

Χωρίς περιορισμό των παρακάτω διατάξεων σχετικά με περιορισμούς ευθύνης και αποποίησης εγγυήσεων, όλο το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών Χρηστών και του Περιεχομένου Τρίτων) στον ιστότοπο παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" για ενημέρωσή σας και μόνο για προσωπική χρήση και δεν θα χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, μεταδίδετε, μεταδίδετε, εμφανίζετε, πουλάτε, άδεια χρήσης ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχοι κάτοχοι/αδειοδότες του Περιεχομένου.

Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε τη δημοσίευση, την αφαίρεση ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορευμένες δραστηριότητες χρήστη

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην:

  • Συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον Ιστότοπο για δημιουργία ή μεταγλώττιση, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογος χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
  • Υποτιμούν, αμαυρώνουν ή βλάπτουν με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
  • Εμπλοκή σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
  • Παρεμβολή, διακοπή ή δημιουργία αδικαιολόγητου φόρτου στον Ιστότοπο ή στα συνδεδεμένα δίκτυα ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο.
  • Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλων κώδικας.
  • Αποκρυπτογραφήστε, απομεταγλωττίστε, αποσυναρμολογήστε ή δημιουργήστε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργεί σε ένα μέρος της Ιστοσελίδας.
  • Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή/και το περιεχόμενο για κάθε προσπάθεια που δημιουργεί έσοδα ή εμπορική επιχείρηση.
Διάρκεια και Λήξη

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΓΙΑ ΟΧΙ ΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

Τροποποίηση και διακοπή

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο στην κατά την αποκλειστική κρίση χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη ειδοποίηση σε εσάς σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΔΟΧΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Εμείς θα δεν φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδα.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλο προβλήματα ή ανάγκη εκτέλεσης συντήρησης που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Εμείς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναθεωρήσει, να ενημερώσει, να αναστείλει, να διακόψει ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσει τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής λειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τον ιστότοπο ή να παρέχουμε οποιονδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτά.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (1) ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ, ΙΟΙ, ΔΟΥΡΕΙΣ ΙΠΠΟΙ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΟΥΝ ΠΡΟΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΗ ΚΑΙ/Η (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΖΟΥΜΕ, ΕΓΚΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

Τον περιορισμό της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΩΛΕΜΕΝΟ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Αποζημίωση και αποδέσμευση

Με το παρόν συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημιά και αξιώσεις τρίτων και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και από την παραβίαση αυτών των Όρων.

Σε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν από περισσότερους άλλους χρήστες ή τρίτους, μας αποδεσμεύετε, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι διάδοχοί μας από αξιώσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (πραγματικές και αποθετικές) κάθε είδους ή φύσης, γνωστά και άγνωστα, ύποπτα και ανύποπτα, αποκαλυπτόμενα και μη, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με τέτοιες διαφορές ή/και τον Ιστότοπο.