Villkor

Senast uppdaterad 8 maj 2021

Detta dokument anger villkoren ("Villkoren") som savetik.cc ("vi" eller "oss") kommer att tillhandahålla tjänst till dig på dess webbplatser, inklusive, utan begränsning, ovan angivna webbplatser (tillsammans "Hemsida"). Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och oss. Genom att besöka, komma åt, använda och/eller när du går med (tillsammans "använder") webbplatsen uttrycker du din förståelse och ditt godkännande av dessa villkor. Som används i detta dokument, termerna "du" eller "din" syftar på dig, varje enhet du representerar, dina eller dess representanter, efterträdare, tilldelar och dotterbolag, och någon av dina eller deras enheter. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA VILLKOR FÖR ANVÄND, DU FÅR INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Användarprivilegier

Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att få tillgång till, icke-offentligt visa och använda Webbplatsen, inklusive allt innehåll som är tillgängligt däri ("Innehållet") (med förbehåll för webbplatsens begränsningar) på din dator eller mobila enhet i enlighet med dessa villkor. Du får endast komma åt och använda webbplatsen för din personlig och icke-kommersiell användning.

Detta bidrag kan sägas upp av oss efter eget gottfinnande av vilken anledning som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Vid uppsägning kan vi, men är inte skyldiga att: (i) ta bort eller inaktivera ditt konto, (ii) blockera ditt konto e-post och/eller IP-adresser eller på annat sätt avsluta din användning av och möjlighet att använda webbplatsen, och/eller (iii) ta bort och/eller radera någon av dina användarbidrag (definieras nedan). Du samtycker till att inte använda eller försöka använda webbplatsen efteråt nämnda uppsägning. Vid uppsägning upphör beviljandet av din rätt att använda webbplatsen, men allt annat delar av dessa villkor ska bestå. Du bekräftar att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt beviljande av användning.

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och varumärkena, servicemärkena och logotyperna som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensierade till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och USA:s lagar om illojal konkurrens, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. De Innehåll och märken tillhandahålls på webbplatsen "I BEFINTLIGT SKICK" endast för din information och personliga bruk. Förutom som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken får kopieras, reproduceras, samlat, återpublicerat, laddat upp, publicerat, offentligt visat, kodat, översatt, överfört, distribuerat, sålt, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan att vi uttryckligen skrivit det i förväg lov.

Tjänster och innehåll

Du bekräftar att webbplatsen är ett sök- och nedladdningsverktyg. Den får endast användas i enlighet med lag. Vi uppmuntra, tolerera, framkalla eller tillåt inte någon användning av webbplatsen som kan strida mot någon lag, inklusive nedladdning av upphovsrättsskyddade videor eller ljud.

Du förstår och erkänner att när du använder webbplatsen kommer du att exponeras för innehåll från en mängd olika källor inklusive innehåll som gjorts tillgängligt på webbplatsen av andra användare, tjänster, parter och genom automatiserade eller andra sätt (sammantaget "tredjepartsinnehåll") och som vi inte kontrollerar och inte är ansvariga för någon tredje part Festinnehåll. Du förstår och erkänner att du kan exponeras för innehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande eller kan orsaka skada på dina datorsystem och utan att begränsa det andra bestämmelser om ansvarsbegränsning häri samtycker du till att avsäga dig, och härmed avsäga dig, alla lagliga eller skäliga rättigheter eller rättsmedel du kan ha mot oss med avseende på detta.

Vi hävdar inget ägande eller kontroll över innehåll från tredje part. Tredje part behåller alla rättigheter till tredje part Innehållet och de är ansvariga för att skydda sina rättigheter på lämpligt sätt.

Du förstår och erkänner att vi inte tar något som helst ansvar för att övervaka webbplatsen för olämpligt innehåll eller beteende. Om vi ​​vid något tillfälle väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka sådant innehåll, kommer vi tar inget ansvar för sådant innehåll, har ingen skyldighet att ändra eller ta bort sådant innehåll (inklusive Användare Bidrag och innehåll från tredje part), och tar inget ansvar för beteendet hos andra som skickar in något sådant innehåll (inklusive användarbidrag och innehåll från tredje part).

Utan att begränsa bestämmelserna nedan om ansvarsbegränsningar och friskrivningar från garantier, allt innehåll (inklusive användarbidrag och innehåll från tredje part) på webbplatsen tillhandahålls dig "i befintligt skick" för din information och endast personligt bruk och du får inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja innehållet för något annat ändamål utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare/licensgivare av innehållet.

Du accepterar att vi efter eget gottfinnande kan vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till något innehåll av någon anledning, eller utan anledning alls, med eller utan förvarning.

Förbjudna användaraktiviteter

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

  • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
  • Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
  • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
  • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller de anslutna nätverken eller tjänsterna till webbplatsen.
  • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annat koda.
  • Dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som omfattar eller på något sätt gör upp en del av webbplatsen.
  • Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för varje intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
Period och uppsägning

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGON ANNAT BESTÄMMELSER AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI oss RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSER), FÖR NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Modifiering och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning på vår eget gottfinnande utan föregående meddelande. Inga andra meddelanden får göras till dig om några ändringar. DET ERKENDER DU DIN FORTSATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN EFTER SÅDANA ÄNDRINGAR KOMMER ATT GÖRA DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR, OAVSETT OM DU FAKTISKT HAR LÄST DEM.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Webbplats.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller annat problem eller behov av att utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller sig rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller för någon anledning utan meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla någon korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband därmed.

varning

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ANSLUTNING TILL WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÄNG. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN OCH VI KOMMER INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION INFORMATION LAGRAD DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATS, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) NÅGOT FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, STÄLLER INTE, GARANTERA ELLER TA ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART GENOM WEBBPLATS, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I ALLMÄN MILJÖ, DU BÖR ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUSIVE MOTTAGAD VINST, BLOCKAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR ANMÄLLETS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

Ersättning och frigivning

Du samtycker härmed till att hålla oss skadeslösa från alla skadestånd och anspråk från tredje part och kostnader, inklusive advokatarvoden, som härrör från din användning av webbplatsen och/eller från ditt brott mot dessa villkor.

I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare eller någon tredje part, släpper du oss härmed, våra tjänstemän, anställda, agenter och efterträdare med rätt från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdrelaterade) av alla slag eller arter, kända och okända, misstänkta och oanade, avslöjade och oavslöjade, som härrör från eller på något sätt relaterat till sådana tvister och/eller webbplatsen.