Về

Savetik.cc là một trình tải xuống video Tiktok trực tuyến.Bạn có thể tải xuống và lưu video / mp3 Tiktok mà không cần Tiktok watermark hoặc logo.Bạn chọn một URL video Tiktik, đặt nó vào trang web này và tùy chọn chọn phương tiện truyền thông của bạn định dạng.Sau đó, video yêu thích của bạn sẽ được tải xuống và / hoặc chuyển đổi sang MP3 tự động.Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí và Runnable trên hầu hết tất cả các thiết bị tiêu dùng (điện thoại Android, iPhone / iPad, PC và máy tính bảng).Ngoài ra, nó áp đặt không Hạn chế về tải xuống của bạn.