Về

savetik.cc là một trình tải xuống video TikTok trực tuyến. Bạn có thể tải xuống và lưu video/MP3 TikTok mà không cần Hình mờ hoặc logo TikTok. Bạn chọn URL video TikTik, đặt nó vào trang này và tùy ý chọn phương tiện của bạn định dạng. Sau đó, video yêu thích của bạn sẽ được tải xuống và/hoặc chuyển đổi sang MP3 một cách tự động. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí và có thể chạy trên hầu hết các thiết bị tiêu dùng (điện thoại Android, iPhone/iPad, PC và máy tính bảng). Ngoài ra, nó không áp đặt hạn chế tải xuống của bạn.